Jarní cena Prahy - přijatí

V sobotu 11. dubna proběhne v Podolí Jarní cena Prahy, která je zároveň nominačním závodem na Olympijské hry dětí a mládeže, které proběhnou v červnu. Závody začínají od 9 hodin, rozplavání je z důvodu velkého množství přihlášených závodníků rozděleno na ženskou kategorii, která bude mít rozplavání 7.45 - 8.15 a mužskou kategorii, která bude mít rozplavání od 8.15 do 8.45. Sraz našich plavců je v 7.30 před letními šatnami podolského bazénu. Dále najdete seznam přijatých a jejich disciplíny.

Přijatí

tam kde je v posledním sloupci N znamená to, že byl(a) přijata jako náhradník.

AMAZOUZOVÁ Ema 2005 1 50 VZ 00:39,30 8/5
  33 50 Z  00:45,20  9/4
BERNÁTHOVÁ Alžběta 2001  50 VZ  00:31,10  24/2
  10  100 Z  01:21,60  N3
  16  200 PZ  02:55,00  N21
  33  50 Z  00:40,30  15/1
  36  200 P  03:16,00  N9
  54  100 M  01:25,00  N8
ČIPEROVÁ Alžběta 2004  50 VZ  00:36,14  12/7
  21  100 P  01:38,40  1/2
  41  100 VZ  01:19,10  1/2
HLAVÁČ Jiří 2003  50 VZ  00:34,60  17/6
  24  100 P  01:40,70  1/6
  38  200 P  03:32,70  N7
  44  100 VZ  01:21,20  N11
HLAVÁČEK Jan 2001  50 VZ  00:29,94  26/2
  13  100 Z  01:21,35  N5
  19  200 PZ  02:51,00  N13
  34  50 Z  00:38,10  21/6
  39  200 P  03:16,70  N10
  57  100 M  01:21,71  N1
KOŘÍNEK Jakub 2002  50 VZ  00:32,50  20/4
  13  100 Z  01:20,50  N4
  19  200 PZ 03:02,00  N21
  34  50 Z  00:39,10  20/8
  39  200 P  03:35,00  N17
  57  100 M  01:32,00  N14
KOŘÍNEK Vilém 2005  50 VZ  00:35,00  16/5
  34  50 Z  00:41,40  17/7
KOTÁLOVÁ Justýna 2005  50 VZ  00:44,10  5/4
  33  50 Z  00:50,20  7/6
LAUROVÁ Veronika 2004  50 VZ  00:35,45  13/5
  100 Z  01:26,32  1/7
  33 50 Z  00:39,47  16/5
  41  100 VZ  01:20,51  N4
NOVÁKOVÁ Kamila 2005  50 VZ  00:37,70  10/5
  33  50 Z  00:44,80  10/2
SCHEJBAL Karel 2001  50 VZ  00:30,40  25/7
  13  100 Z  01:25,00  N9
  19  200 PZ  02:51,00  N13
  34  50 Z  00:38,60  20/4
  39  200 P  03:05,60  1/8
  57  100 M  01:21,90  N3
SVOBODOVÁ Michaela 2001  50 VZ  00:28,80  31/1
  200 M  02:38,20  2/4
  28  200 VZ  02:18,80  4/2
  42  100 VZ  01:04,60  5/3
  54  100 M  01:08,26  4/4
VÁŇOVÁ Kateřina 2005  50 VZ  00:35,74  13/8
  33  50 Z  00:39,70  16/2
VOJTĚCHOVÁ Kateřina 2005  50 VZ  00:49,10  3/3
ZELENKA Vincent 2004  50 VZ  00:31,50  22/4
  12  100 Z  01:28,80  1/3
  34  50 Z  00:39,10  19/4
  44  100 VZ  01:11,95  4/8

   

Město Kralupy