Nádchazející měsíce v plaveckém oddílu

Dne 3.6.2020 se konala schůzka trenérů Plaveckého oddílu Kralupy, kde jsme rozhodli takto:

- Vzhledem k uzavření plaveckého bazénu v Kralupech bude plavecký trénink zahájen letním plaveckým soustředěním v srpnu 2020.
 
- Dále bude pokračovat individuální příprava jednotlivých skupin pod vedením svých trenérů.
 
- Pro zahájení plaveckého tréninku lze využít možnosti plavat v bazénu v Kralupech nad Vltavou již v termínu od 17.8.2020 a uspořádat  letní soustředění v domácích podmínkách. Po dlouhodobém výpadku plaveckého tréninku zde bude v kombinaci s využitím místních sportovišť a nově zbudované posilovny Plaveckého oddílu ideální příležitost pro obnovu plavecké formy a navázání na předchozí výkony našich plavců.
 
- Upřesnění termínu konání  letního soustředění, cenových podmínek, tréninkového programu a závazných přihlášek bude zveřejněno do konce června na našich webových stránkách a zasláno trenéry jednotlivých skupin do mailových kontaktů členů, a jejich rodičů.
 
- Před uzavřením závazných přihlášek počítáme se svoláním schůzky rodičů a účastníků, kde bude rozsah a tréninkový program  podrobně představen vedoucím soustředění Martinem Kořínkem a trenéry jednotlivých skupin.
 
- Příspěvky za školení rok 2019/2020 byly zredukovány na polovinu. Kdo tedy zaplatil i druhou polovinu příspěvků ještě před uzavřením bazénu, má zaplacenou už první polovinu sezóny 2020/2021 - to je do ledna 2021.
 
 
Na závěr bych rád poděkoval Vám všem za aktivní přístup k činnosti oddílu v době uzavření bazénu a přeji brzké znovuobnovení plavecké formy našich závodníků. Dík Martinovi za sponzorský dar v podobě podlahy do nové posilovny, kterou jsme včera úspěšně položili a vše máme připraveno pro montáž posilovacích strojů.
 
Honza Šára, POKr

   

Město Kralupy